กองพัฒนานักศึกษา และศูนย์บ่มเพาะวิสหกิจ ม.ราชภัฏภูเก็ต เปิดพื้นที่ฝากร้านออนไลน์ ฟรี!

กองพัฒนานักศึกษา และศูนย์บ่มเพาะวิสหกิจ ม.ราชภัฏภูเก็ต เปิดพื้นที่ฝากร้านออนไลน์ ฟรี!

ม. ราชภัฏภูเก็ต เปิดพื้นที่ฝากร้านออนไลน์ ฟรี!

92955832 2555450324722484 9054675526878232576 o

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เชิญชวนนักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชน พ่อค้าแม่ขาย ฝากร้านที่ PKRU Market Place ตลาดนัดออนไลน์สำหรับทุกคน 

ในช่วงวิกฤตโควิด-19 แพร่ระบาด และเราต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน หลายคนอาจจะสังเกตได้ว่ามีกลุ่มประเภทหนึ่งในเฟซบุ๊กที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

นั่นก็คือ “กลุ่มตลาดนัดศิษย์เก่า” ซึ่งเปิดพื้นที่ให้ศิษย์เก่าและผู้เกี่ยวข้องกับสถาบันนั้นๆ เข้ามาขายสินค้าและบริการต่างๆ

คลิก www.facebook.com/groups/216567646284428/

สร้างสรรค์ตลาดโดย ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ PKRUBI ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา

 

93263104 3050968114961447 7287051684323262464 o

 

93258603 3050969048294687 7934851336607105024 o

 

 

 

 

 

©2020 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต