เปิดรับสมัครโครงการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรด้วยเทคโนโลยีเชิงลึก

เปิดรับสมัครโครงการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรด้วยเทคโนโลยีเชิงลึก

 เปิดรับสมัครวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรด้วยเทคโนโลยีเชิงลึก

innofarmers

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) โดยศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร   (Agro Business Creative Center: ABC Center)   ได้ริเริ่ม “โครงการสร้างสตาร์ทอัพด้านการเกษตรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech)” หรือเรียกสั้นๆ ว่า  “ Inno4Farmers”  เพื่อเร่งสร้างและยกระดับความสามารถของสตาร์ทอัพด้านการเกษตร ผ่านกิจกรรมการพัฒนาบ่มเพาะเทคโนโลยีและธุรกิจ โดยร่วมทำ Co-Creation กับบริษัทชั้นนำในภาคเกษตร ตลอดจนแก้ปัญหา ต่อยอดธุรกิจ พร้อมโอกาสในการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพแบบเจาะลึก และทดสอบการใช้งานกับลูกค้าจริง โดยใช้เทคโนโลยีเชิงลึก ได้แก่ 1) Artificial Intelligent 2) Sensors-IoT-Big data และ 3) Robotics & Automation ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ - 12 กรกฎาคม 2563 ตามลิ้งด้านล่าง

innofarmers1

innofarmers2

Website: http://inno4farmers.nia.or.th

กรอกใบสมัครได้ที่: http://inno4farmers.nia.or.th/register/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

คุณมณฑา ไก่หิรัญ

โทรศัพท์ 02-017 5555 ต่อ 543

มือถือ 081-372 9163

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

©2020 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต